Guziki

Struktura własnościowa, majątek

Poradnia jest jednostką organizacyjną Miasta Łodzi nieposiadającą osobowości prawnej. Mienie poradni stanowi mienie komunalne.

Majątek poradni:

  1. Budynki i budowle:
    • poradnia zajmuje część pomieszczeń w budynku przy ul. Hipotecznej 3/5 w Łodzi. Właścicielem budynku jest Miasto Łódź.
  2. Pozostałe środki trwałe - 178 310,38 zł.
  3. Wartości niematerialne i prawne - 16 075,20 zł.

Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

27-05-2018 - Edycja treści.

20-09-2017 - Edycja treści.

19-09-2017 - Edycja treści.

26-05-2015 - Uwzględnienie wytycznych WCAG 2.0.

03-10-2013 - Edycja treści.

20-12-2012 - Edycja treści.

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 346